Finalitzen la subestació elèctrica de La Valldigna

Posted on 10 abril 2009 by valldigna.
Categories: General.

 

L’obra civil de la nova subestació de la Valldigna es donava com conclosa divendres passat. L’infraestructra es clau com arteria energética dels faraònics megaprojectes ja en execució i dels futurs PAI’s plantejats a la Valldigna, tal i com des del FUCAT s’ha denunciat en diferents ocasions. La societat civil també ha manifestat que la nova subestació no compleix les normes mínimes de distància al nucli urbà.  

Els operaris de l’empresa concessionària donaven aquests dies els últims tocs a l’obra civil d’un edifici que es començava a construir en el Camí del Pla del terme de Tavernes pel mes d’octubre. A partir d’aquest moment, i segons indicava un dels responsables de l’obra, la finalització i engegada de la subestació queda en mans d’Iberdrola, perquè és aquesta elèctrica qui ha de procedir a la instal·lació dels equips transformadors i resta d’infraestructura [@more@]L’edifici va començar la seva construcció al finalitzar l’estiu seguint el sistema de mòduls prefabricats per a les parets i sostres. La rapidesa amb que s’ha realitzat el treball va venir facilitada per la instal·lació d’una grua, amb la qual cosa els operaris en moltes ocasions només havien d’encaixar les peces que formen l’edifici i rejuntar els punts d’unió. Previ a aquest treball, maquinària pesada va excavar el gran forat on es va situar la fonamentació de l’edifici i que ha servit per a formar una primera planta semienterrada. Els treballs conclouran en aquesta fase amb la construcció de l’estesa subterrània entre la nova subestació i Tavernes. Per a això feia mancada travessar el riu Vaca, una operació que porto a terme fa unes setmanes una empresa especialista en excavacions subterranis horitzontals. Un ?talp perforador? semblant a l’usat per a obrir els túnels del metre però de dimensions molt més reduïdes, va excavar el túnel per sota de la llera del riu Vaca, després d’això es va procedir a la col·locació de les grans canonades que alberguessin en el seu interior el cable metàl·lic.

La nova subestació d’Iberdrola substituirà l’actual situada a la sortida de Tavernes en adreça Alzira. Aquest edifici es va construir fa mitja centúria als afores de la ciutat però, després del creixement urbà, ha passat a formar part de la trama urbana del polígon industrial.

PUBLICAT al LEVANTE-EMV en l’edició saforenca el dimarts 14 d’abril de 2009


Des de la Coordinadora Contra l’Alta Tensió de la Valldigna i l’Assossiació de Veïns de Tavernes ja és va denunciar la proximitat de la nova subestació al nou eixemple urbà de la localitat i s’advertia que s’imcomplien les distàncies que marca la normativa